Hvem har Fonden Himmerland støttet i 2021?

I 2021 har Fonden Himmerland bevilliget 379.000 kr. til lokale projekter og initiativer.  

Donationerne er gået til 32 forskellige foreninger, klubber og organisationer, som på hver sin måde har bidraget til at styrke fællesskabet, skabe positiv forandring og øge værdien i lokalsamfundet.

Som gensidigt forsikringsselskab er det altafgørende for os at give tilbage.

Gennem vores støtte til Fonden Himmerland kan vi gøre netop dét - og det er vores måde at sige tak til de mange utrættelige ildsjæle, der skaber engagerende aktiviteter, og gør det attraktivt at bo og leve i vores område.

Se oversigt over Fonden Himmerlands donationer i 2021 her:

Støtte 2021