Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2020

05. oktober 2020 07:35

Første halvår af 2020 viser et underskud efter skat på 1,3 mio. kr. i Himmerland Forsikring gs. mod et overskud på 31,6 mio. kr. året før.

Moderselskabet Himmerland Forsikring har haft bruttopræmieindtægter på 116,7 mio. kr. mod 110,6 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 5,5 %. Det forsikringstekniske resultat udgør 5,1 mio. kr. mod 6,6 mio. kr. året før. Resultatet er bl.a. påvirket af flere brandskader med større skadeudgifter for egen regning, hvorimod selskabet i halvåret ikke har været udsat for større vejrligsskader.

Investeringsvirksomheden, der i første del af Covid-19 pandemien blev meget negativt påvirket af kursfald og faldende renter, har efterfølgende genvundet dele af disse urealiserede kurstab. Investeringsafkastet er dog stadig negativt påvirket og udgør -7,8 mio. kr. i første halvår 2020 mod 30,2 mio. kr. året før.

Himmerland Forsikrings egenkapital er pr. 30 juni 2020 opgjort til 897,4 mio. kr., og selskabets solvensdækning udgør 4,0 gange kapitalkravet.


Læs hele regnskabsmeddelelsen her:


 Regnskabsmeddelelse