Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2021

03. september 2021 08:35

Første halvår af 2021 viser et overskud efter skat på 68,5 mio. kr. i Himmerland Forsikring gs. mod et underskud på 1,3 mio. kr. året før.

Moderselskabet Himmerland Forsikring har haft bruttopræmieindtægter på 124,7 mio. kr. mod 116,7 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 6,9 %. Det forsikringstekniske resultat udgør 21,7 mio. kr. mod 5,1 mio. kr. året før. Forsikringsresultatet for 1. halvår har ikke været påvirket af større vejrlige skader eller i øvrigt større enkeltstående skader.

Investeringsvirksomheden har i første halvår været positivt påvirket af datterselskabsresultater, resultat af associeret virksomhed samt enkelte strategiske aktieposter. Investeringsafkastet udgør således 58,8 mio. kr. i første halvår 2021 mod -7,8 mio. kr. året før.

Himmerland Forsikrings egenkapital er pr. 30. juni 2021 opgjort til 1.024,7 mio. kr. og selskabets solvensdækning udgør 3,8 gange kapitalkravet.


Læs hele regnskabsmeddelelsen her:


 Regnskabsmeddelelse