Pressemeddelelse

Himmerland Forsikring havde et godt år i 2019

22. juni 2020 13:35
Koncernens årsresultat blev forbedret i forhold til året før.

Himmerland Forsikring fik i 2019 overordnet set et resultat, som adm. direktør Ole Færch betegner som rigtig godt. Alene kursreguleringen hævede resultatet med 33,6 mio. kr. i forhold til 2018, ligesom en forøgelse af datterselskabsresultat på 14,9 mio. kr. er meget tilfredsstillende. Resultat før skat blev et overskud på 67,6 mio. kr. mod 33,4 mio. kr. i 2018, og resultatet efter skat blev 60,1 mio. kr. mod 30,2 mio. kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 898,8 mio. kr. Af årets nettoresultat kan 10,7 mio. kr. henføres til det forsikringstekniske resultat mod 20,7 mio. kr. året før, mens 57,6 mio. kr. hidrører fra investeringsvirksomheden i 2019 mod 12,7 mio. kr. i 2018.

Udviklingen i præmieindtægterne har medført en fremgang på 4,4 % i bruttopræmieindtægterne, som er steget fra 216,5 mio. kr. til 226,1 mio. kr., hvilket er i niveau med forventningerne. På koncernbasis er bruttopræmieindtægterne ligeledes steget fra 413,4 mio. kr. til 435,4 mio. kr.

”Det er meget tilfredsstillende, at selskabet og dermed koncernen kan fortsætte en positiv udvikling i den samlede omsætning, ligesom udvidelser af forretningsomfanget har kunnet gennemføres med en omkostningsudvikling, som ikke har påvirket den samlede bruttoomkostningsprocent ”, siger adm. direktør Ole Færch.

Meget er sket siden vi tog hul på det nye årti. I februar og marts 2020 spredte Covid-19-pandemien sig til det meste af Verden og ændrede både hverdagen og økonomien i Danmark. Begreberne: Sammenhold og fællesskab, der er en naturlig del af Himmerland Forsikrings gensidige værdigrundlag, har fået en helt speciel betydning i denne usædvanlige tid for os alle sammen.

”Medarbejderne har ydet og yder stadig en stor indsats for at betjene og servicere medlemmerne med deres forsikringsbehov, eller hvis de har haft en skade. Uanset om det er foregået fra hjemmearbejdsplads eller på et af vores kontorer, som har været lukket for fysisk kontakt frem til medio maj, har de levet op til, at vi er der, når forsikringstagerne har brug for os”, tilføjer Ole Færch.

Investeringsvirksomheden omfatter likviditetsplacering, fondspleje og resultater af datterselskabsdrift. Resultatet udgør 57,6 mio. kr., mod 12,7 mio. kr. året før. Særligt kursreguleringen har påvirket positivt med en kursudvikling på 20,9 mio. kr. mod -12,6 mio. kr. året før. Resultat af datterselskabsdrift udviser et overskud på 33,8 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. i 2018, hvilket anses for tilfredsstillende.

”Siden Covid-19-udbruddet har de finansielle markeder været påvirket negativt, og denne udvikling har også påvirket Himmerland Forsikrings og dermed koncernens investeringsforretning. Ligeledes har selskabet, som udbyder af rejseforsikringer forventning om øgede erstatningsudgifter på dette område. Modsætningsvist kan det lavere aktivitetsniveau smitte af på andre forsikringsområder med lavere erstatningsudgifter til følge”, påpeger Ole Færch.

Ole Færch understreger, at stabile resultater af forsikringsdriften til stadighed har høj bevågenhed i koncernen. Datterselskabet Concordia Forsikring as. kom meget tilfredsstillende gennem 2019 med et forsikringsteknisk overskud på 22,4 mio. kr. og et resultat efter skat på 32,0 mio. kr. Der er optjent bruttopræmier for 271,6 mio. kr., svarende til en stigning på 4,5 %. Concordia Forsikrings egenkapital andrager 332,4 mio. kr.

Fortsat forventning til fremtiden

Himmerland Forsikring er som moderselskab i en forsikringskoncern i stand til at opfylde den nuværende lovgivnings krav om solvensdækning 3,8 gange, hvilket betyder, at selskabet stadig er meget velkonsolideret med deraf stor beskyttelse af sine medlemmer og en positiv indflydelse på koncernens fremtidige udvikling, ligeledes til gavn for selskabets medlemmer.

Den fortsatte forsikringsmæssige vækst i koncernens selskaber forventes at ske på det kontrollerede grundlag, som det hidtil har gjort, og som i 2019 medvirkede til et forsikringsteknisk overskud i koncernen på 34,1 mio. kr. mod 48,1 mio. kr. året før. På koncernplan vurderes der muligheder for fortsat vækst.

”De forudgående år har vi set forretningsomfanget vokse, og tilgangen af nye medlemmer fortsætter. Vi har tidligere udvidet forsikringsbutikken i Aars, og nu kommer turen til Aalborg, hvor vi etablerede forsikringsbutikken i 2015 på Vesterbro i lejede lokaler. Muligheden for at etablere en ny forsikringsbutik i større og egne lokaler gør, at vi senere på efteråret slår dørene op på den nye adresse: Jernbanegade 4 i nærheden af det nyetablerede Budolfi Plads-område”, slutter Ole Færch.

22.06.2020