Garantifonden

- din sikkerhed, hvis forsikringsselskabet går konkurs

Forsikringsselskaberne har i fællesskab oprettet en garantifond ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”. 

Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt selskab, der er medlem af Garantifonden, og hvis du har selskabet som modpart i en forsikringssag.

Det betyder, at hvis dit eget eller din modparts forsikringsselskab går konkurs, så er du sikret via garantifonden. Den sørger for, at du alligevel får udbetalt den erstatning, du er berettiget til.

 

Læs mere om, hvordan du er sikret
via Garantifonden