Totalkunde

TOTALKUNDE

Som Totalkunde hos Himmerland Forsikring får du rabat på dine forsikringer og ret til fordelagtige forsikringsvilkår.

For at blive Totalkunde skal du opfylde følgende betingelser: 

1. Du har haft minimum én forsikring i mindst 2 år
  - enten i Himmerland Forsikring eller i et andet forsikringsselskab
  - og har ikke haft skader i perioden 

2. Du samler dine skadesforsikringer hos os. 

Vi kan tilbyde tre forskellige Totalkunde-ordninger: 

  • PrivatTotal - hvis du bor i lejlighed
  • BoligTotal - hvis du har hus og/eller sommerhus
  • LandboligTotal - hvis du har landbolig

 

Læs mere

PrivatTotal kunde 

Bor du i lejlighed, kan du blive PrivatTotal kunde.

Du skal som minumum tegne følgende forsikringer: 

  • Bilforsikring 
  • Indboforsikring 
  • Ulykkesforsikring

Som PrivatTotal kunde opnår du 10 % rabat på alle tre forsikringer - også på SOS Dansk Autohjælp abonnement, motorcykel- og campingvogns-/trailerforsikring.

Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.

Udover rabatten opnår du på din bilforsikring (ikke Bil Total) eller indboforsikring ret til 1 skade uden betaling af selvrisiko, hvis du ikke har skader inden for 2 år.

BoligTotal kunde 

Har du hus og/eller fritidshus kan du blive BoligTotal kunde.

Du skal som minumum tegne 3 af følgende forsikringer: 

  • Parcelhusforsikring eller fritidshusforsikring
  • Indboforsikring 
  • Bilforsikring eller ulykkesforsikring

Som BoligTotal kunde opnår du 10 % rabat på alle fem forsikringer - også på SOS Dansk Autohjælp abonnement, motorcykel- og campingvogns-/trailerforsikring.

Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.

Udover rabatten opnår du på din parcelhusforsikring, fritidshusforsikring, indboforsikring eller bilforsikring (ikke Bil Total) ret til 1 skade uden betaling af selvrisiko, hvis du ikke har skader inden for 2 år.  

Har du landbolig kan du blive LandboligTotal kunde.

Du skal som minimum tegne 3 af følgende forsikringer:

• Landboligforsikring
• Indboforsikring
• Ulykkesforsikring og/eller bilforsikring

Som LandboligTotal kunde opnår du 10 % rabat på ovennævnte forsikringer, dog gælder for landboligforsikringen, at rabatten ydes på den præmie, der vedrører boligen. Har du parcelhus-, fritidshus-, motorcykel- eller påhængsvognsforsikring ydes rabatten også på disse forsikringer.

Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.

Udover rabatten opnår du på boligdelen af din landbolig, parcelhusforsikring, fritidshusforsikring, indboforsikring eller bilforsikring (ikke Bil Total) ret til 1 skade uden betaling af selvrisiko, hvis du ikke har skader inden for 2 år.