Årsrejseforsikring

Årsrejseforsikring

Med en rejseforsikring fra Himmerland Forsikring får du den bedste dækning på rejser i hele verden – også i Danmark.

Bestil et tilbud på rejseforsikring

 

Hvad dækker rejseforsikringen?

Med en rejseforsikring kan du føle dig tryg på ferien. Forsikringen dækker dig og familien økonomisk, hvis ferien afbrydes pga. f.eks. sygdom, eller hvis du kommer til skade eller bliver syg under ferien og skal have behandling og transporteres hjem. Rejseforsikringen købes som et tillæg til din indboforsikring og gælder i hele Europa og resten af verden i op til 60 dage. Dele-børn er også dækket, selvom de ikke rejser med et medlem af husstanden.

 • Økonomisk dækning, hvis ferien afbrydes pga. f.eks. sygdom, eller hvis du kommer til skade eller bliver syg under ferien og skal have behandling og transporteres hjem. Der er ingen selvrisiko på rejseforsikringen

Din rejseforsikring kan udvides med:

 • Forsikring ved skiferie - erstatningsrejse
 • Afbestillingsforsikring, så du får dækket rejsens udgifter, hvis du bliver forhindret i at rejse.  

Er du i tvivl om, hvorvidt du har den bedste rejseforsikring til den rigtige pris, er du altid velkommen til at ringe til os på
tlf. 96 98 18 00 og få råd og vejledning.


Rejseforsikring: Information om dækning i forbindelse med graviditet og fødsel

Rejseforsikringen dækker primært skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. Derudover er rejseforsikringen udvidet til at dække behandling i forbindelse med graviditet og fødsel i indtil 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. 

Rejseforsikringen omfatter forskellige skadetilfælde, men der er også beskrevet nogle undtagelser i forsikringsbetingelserne.

Mange forsikringsselskaber har ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på, at undtagelser vedrørende graviditet og fødsel ikke overholder ligebehandlingsreglerne i forbindelse med forsikring – det har vi heller ikke, og det beklager vi.

Vi har tilrettet forsikringsbetingelserne for rejseforsikringen og fjernet de undtagelser, vi har vurderet i strid med ligebehandlingsreglerne. Det betyder, at rejseforsikringen dækker, som havde undtagelsen aldrig været gældende.

Har en tidligere undtagelse i forsikringsbetingelserne for rejseforsikringen bevirket, at du eller en anden forsikret person på din police har undladt at anmelde et krav til os – eller er du af den opfattelse, at undtagelsen på anden måde har medvirket til, at en forsikret ikke har modtaget en erstatning som berettiget  – opfordrer vi til at kontakte os, så vi kan hjælpe med kravet.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Årsrejseforsikringen dækker f.eks.

Dækker:
 • Sygdom, tilskadekomst og dødsfald
 • Rejseafbrydelse
 • Tilkaldelse af pårørende
 • Erstatningsrejse
 • Forsinket fremmøde og ødelagte rejsedøgn
 • Hjemkaldelse
 • Bagageforsinkelse
 • Ferieboligsikring
 • Sikkerhedsstillelse
 • Ansvar for skade på lejet feriebolig
 • Evakuering
 • Krisehjælp
 • Tandbehandling, fysioterapi eller kiropraktik

Medicinsk forhåndsvurdering

Som hovedregel dækker en rejseforsikring ikke, når der er tale om sygdomme og lidelser, der er opstået før du tager på ferie eller før, din rejse påbegyndes. En rejseforsikring træder først i kraft, når rejsen er påbegyndt. Det samme gælder ved kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse eller vurdering/behandling hos lægen, som ikke er led i almindelige kontrolbesøg eller ændret medicinering. Har du en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en god idé med en medicinsk forhåndsvurdering inden afrejsen, så du undgår ærgerlige situationer under din ferierejse.