Medicinsk forhåndsvurdering

Som hovedregel dækker en rejseforsikring ikke, når der er tale om sygdomme og lidelser, der er opstået før du tager på ferie eller før, din rejse påbegyndes. En rejseforsikring træder først i kraft, når rejsen er påbegyndt. Det samme gælder ved kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse eller vurdering/behandling hos lægen, som ikke er led i almindelige kontrolbesøg eller ændret medicinering.

Har du en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en god idé med en medicinsk forhåndsvurdering inden afrejsen, så du undgår ærgerlige situationer under din ferierejse. 

Her kan du downloade et skema til brug for en forhåndsvurdering.

Udfyld skemaet og send det sammen med en lægeerklæring, så vi har det senest 3 uger før afrejse.

Er rejsen bestilt få dage inden afrejse, og skal der udfyldes en lægeerklæring, kan vi ikke nå at foretage en forhåndsvurdering. Det er da din egen vurdering, om du vil tage af sted. Rejseforsikringen dækker jo stadig ved tilskadekomst/sygdom, der ikke kan relateres til din kroniske/eksisterende sygdom.

 

Skema til medicinsk forhåndsvurdering