Fritidshusforsikring

SOMMERHUSFORSIKRING

Med en sommerhusforsikring kan du slippe bekymringerne og nyde ferien i sommerhuset. Forsikringen dækker både selve sommerhuset samt husets indbo.

Bestil et tilbud på sommerhusforsikring

 

Hvad dækker sommerhusforsikringen?

Med vores sommerhusforsikring er dit sommerhus dækket i tilfælde af f.eks. brand og vandskader. Men forsikringen omfatter også indbo i huset, inkl. f.eks. havemøbler, grill og haveredskaber, så du er sikret ved tyveri mm. Du kan også tegne en udvidet forsikring på sommerhuset, så den f.eks. også omfatter skader på rør og kabler.

  • Bygningsbrand
  • Bygningsbeskadigelse (inkl. glas og sanitet)
  • Huslejetab
  • Indbo
  • Retshjælp

Du kan udvide fritidshusforsikringen med

  • Svampe- og insektskadeforsikring
  • Skjulte rør, kabler og stikledningsforsikring

Hos Himmerland Forsikring hjælper vi dig med at sammensætte en forsikring, der passer til dig. Kontakt os, og få et tilbud. 

Bygningsbrand

Fritidshusforsikringen dækker skader på dit fritidshus, der er forårsaget af brand, eksplosion, lynnedslag, kortslutning samt andre el-skader.

Bygningsbeskadigelse

Inkl. glas og sanitet

Fritidshusforsikringen dækker de skader, der pludselig måtte opstå på dit fritidshus som følge af f.eks. storm, voldsomt sky- eller tøbrud, tyveri og hærværk. Fritidshusforsikringen dækker også, hvis du får brud på håndvaske og vinduesruder.

Huslejetab

Fritidshusforsikringen dækker dine udgifter til at holde en tilsvarende ferie et andet sted, hvis dit fritidshus bliver ubeboeligt pga. en dækningsberettiget skade. Forsikringen dækker også dit huslejetab, hvis dit fritidshus er udlejet, og som følge af en dækningsberettiget skade bliver ubeboeligt.

Indbo

Fritidshusforsikringen dækker dit private indbo, som tilhører fritidshuset – f.eks. møbler, bøger, husholdningsartikler, tøj, haveredskaber, havemøbler, grill og cykler. Det betyder, at fritidshusforsikringen dækker disse genstande ved tyveri, eller hvis du kommer ud for skader, der er forårsaget af brand, kortslutning, hærværk, indbrud, storm- og vandskader og voldsomt sky- eller tøbrud. Forsikringen dækker også, hvis du oplever skader på frostvarer ved strømsvigt.

Retshjælp

Fritidshusforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkostninger i forbindelse med private retssager – både sager som rejses imod dig, og sager som anlægges af dig imod andre. Hos os dækker retshjælpsforsikringen udgifter helt op til 225.000 kr.

Svampe- og insektskade

Dækker skader på dit fritidshus, som skyldes angreb af trænedbrydende svamp samt træ- og murødelæggende insekter.

Skjulte rør, kabler og stikledninger

Forsikringen giver dig fuld dækning for skader på skjulte rør og stikledninger m.m. Du får dækket udgifterne til at spore utætheden, udgifterne til at skifte det beskadigede rør samt den eventuelle skade, som utætheden i øvrigt kan have forårsaget. Erstatning ydes uden fradrag som følge af rørenes alder. Herudover har du også mulighed for at få dækket kosmetisk skade, f.eks. udskiftning af ubeskadigede fliser, klinker, gulvplanker, paneler m.v.

Forsikringspræmie

Prisen på fritidshusforsikringen afhænger af grundarealet og antallet af etager på dit fritidshus samt den dækning, du ønsker. Du kan få rabat på prisen, hvis dit fritidshus er opvarmet med el, eller hvis du installerer vand- eller tyverialarm. Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din fritidshusforsikring. Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.