Gør sommerhuset klar til en ny sæson

12. marts 2024 00.00
Læs her hvordan du giver sommerhuset et grundigt tjek.

Selv om nogle af vinterens skader kan være forsikringsdækket, skyldes mange af vinterens "ar" fugt-, frostskader, eller skader fra tø-vand, der er trængt ind gennem utætheder på tage og i vægge. Det er skader, som kan blive dyre at udbedre, hvis ikke de bliver opdaget i tide og repareret med det samme. Og netop fordi den type skader sjældent dækkes af forsikringen, kan det blive meget dyrt for sommerhusejeren at springe forårstjekket over.

Her er inspiration til et forårstjek af sommerhuset:

  • Det første og måske vigtigste tjek sker, når der åbnes for vandet.
  • Åben langsomt for vandet, samtidig med at aftapningsstederne overvåges. Så kan du hurtigt lukke, hvis en utæthed pludselig skulle vise sig. Når der er åbnet helt op, og du har sikret dig, at alle aftapningssteder er lukket, skal din vandmåler stå helt stille. Gør den ikke det, har du en utæthed, som du hurtigst muligt bør finde og få udbedret.
  • Kontroller at vandlåse under køkken- og håndvaske er tætte. Husk også toilettets vandlås.
  • Undersøg at køleskab, fryser og komfur fungerer og afprøv husets elektriske relæ.
  • Se vægge og lofter nøje efter. Fugtskjolder kan afsløre utætheder fra tag, omkring skorsten, eller afsløre at der kommer vand ind i huset fra tagrender eller fra tagnedløb.
  • Tagbeklædning, skorsten samt skorstenens ind- og afdækning efterses for skader.
  • Tagrender, tagnedløb og tagbrønde kontrolleres.
  • Vinduer og døre efterses. Der skal måske smøres hængsler eller det kan være nu, at den gamle lås bør udskiftes.
  • Endelig er det en god ide at gå træerne efter, og se om der er grene, der bør fjernes.
  • Skulle der under gennemgangen af huset dukke en skade op, f.eks. fra en vinterstorm, er det endnu ikke for sent at anmelde skaden til dit forsikringsselskab - bare anmeldelsen sker hurtigst muligt efter du har fået kendskab til skaden.