Udlejning af sommerhus – dækker din forsikring?

28. maj 2024 00.00
Ved udlejning af sommerhus er der en række forhold du som ejer skal være opmærksom på. Se mere om disse forhold og bliv klogere på din situation

Når du lejer dit sommerhushus ud, dækker din fritidshusforsikring eksempelvis brand- og vandskader, præcis som hvis du selv bor i huset.

Men du skal være opmærksom på, at der kan være en række forhold, hvor forsikringen ikke dækker - f.eks. hvis lejeren ødelægger hus eller inventar. Derfor kan du være nødsaget til at sikre dig på anden vis.

Huslejetab:

Hvis dit sommerhus bliver ubeboeligt på grund af en forsikringsdækket skade, som eksempelvis brand- eller vandskade, dækkes et dokumenteret lejetab til en vis grænse, hvis huset var eller skulle have været udlejet i perioden.

Forsikringen dækker ikke den eventuelt tabte lejeindtægt, hvis lejer melder afbud.

Skade på indbo og lejers ansvar:

Indbo, der i forbindelse med udlejning bliver ødelagt eller beskadiget, eksempelvis tabt eller ødelagt i forbindelse med hærværk, er ikke dækket af forsikringen.

Lejerens egen indboforsikring dækker typisk heller ikke skader, som lejeren har lavet på dit sommerhus/dine ting, fordi det i lejeperioden bliver sidestillet med lejerens egne ting.

Lejeren kan muligvis have en forsikring, der dækker skader på lejet feriebolig – eksempelvis på sin rejseforsikring – men du kan dog ikke være sikker på, at det er tilfældet.

Ønsker du derfor at gardere dig økonomisk mod sådanne ødelæggelser, kan det gøres gennem lejekontrakt og depositum.

____________________________________________________

Har du spørgsmål til din fritidshusforsikring eller ønsker du at få et tilbud, kan du kontakte os på tlf. 96 98 18 00 eller post@himmerland.dk.

Læs mere om fritidshusforsikring