Vi er ejet af forsikringstagerne

Himmerland Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab og ejet af forsikringstagerne. Det giver en helt speciel form for forsikringsselskab, hvor fokus altid er den enkelte forsikringstager.

At være et gensidigt forsikringsselskab betyder bl.a., at selskabet har en delegeret forsamling, der består af forsikringstagere, som er valgt til at være selskabets repræsentanter i hver deres lokalområde. Antallet af delegerede afhænger af antallet af forsikringstagere i området.

Himmerland Forsikrings bestyrelse er valgt af de delegerede, og er selskabets øverste myndighed.

Himmerland Forsikring koncernen

Himmerland Forsikring består i dag af en række koncernforbundne selskaber:

  • Moderselskabet: Himmerland Forsikring gs.
  • Datterselskaberne: Concordia Forsikring as. (herunder Ærø Brand Forsikring, Læsø Brand Forsikring, Dyrekassen Danmark, Dansk Hesteforsikring og Dansk Glasforsikring), Himmerland Salg & Service as. samt Himmerland Ejendom & Bolig as.

Koncerndiagram

 

Himmerland Forsikrings bestyrelse:

Erling Hedemand Sørensen - Formand for bestyrelsen samt medlem af revisionsudvalget
Niels Quist-Jensen - Næstformand
Bjarne Møller Bertelsen
Helle Aagaard Simonsen
Jesper Bierregaard - Formand for revisionsudvalget
Kristian Bollerup Jensen - Medlem af revisionsudvalget
Kirsten Haarbo


Direktion:
Ole Færch - Adm. direktør

Ønsker du en oversigt over de delegerede i Himmerland Forsikring, så kan du hente den her:

Delegerede