Årsrejseforsikring

Rejseforsikring

Med en rejseforsikring fra Himmerland Forsikring får du den bedste dækning på rejser i hele verden – også i Danmark.

Med en rejseforsikring kan du føle dig tryg på ferien. Forsikringen dækker dig og familien økonomisk, hvis ferien afbrydes pga. f.eks. sygdom, eller hvis du kommer til skade eller bliver syg under ferien og skal have behandling og transporteres hjem. Rejseforsikringen købes som et tillæg til din indboforsikring og gælder i hele Europa og resten af verden i op til 60 dage. Dele-børn er også dækket, selvom de ikke rejser med et medlem af husstanden.

 • Økonomisk dækning, hvis ferien afbrydes pga. f.eks. sygdom, eller hvis du kommer til skade eller bliver syg under ferien og skal have behandling og transporteres hjem. Der er ingen selvrisiko på rejseforsikringen

Din rejseforsikring kan udvides med:

 • Forsikring ved skiferie - erstatningsrejse
 • Afbestillingsforsikring, så du får dækket rejsens udgifter, hvis du bliver forhindret i at rejse.  

Er du i tvivl om, hvorvidt du har den bedste rejseforsikring til den rigtige pris, er du altid velkommen til at ringe til os på
tlf. 96 98 18 00 og få råd og vejledning.


Rejseforsikring: Information om dækning i forbindelse med graviditet og fødsel

Rejseforsikringen dækker primært skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen. Derudover er rejseforsikringen udvidet til at dække behandling i forbindelse med graviditet og fødsel i indtil 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. 

Rejseforsikringen omfatter forskellige skadetilfælde, men der er også beskrevet nogle undtagelser i forsikringsbetingelserne.

Mange forsikringsselskaber har ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på, at undtagelser vedrørende graviditet og fødsel ikke overholder ligebehandlingsreglerne i forbindelse med forsikring – det har vi heller ikke, og det beklager vi.

Vi har tilrettet forsikringsbetingelserne for rejseforsikringen og fjernet de undtagelser, vi har vurderet i strid med ligebehandlingsreglerne. Det betyder, at rejseforsikringen dækker, som havde undtagelsen aldrig været gældende.

Har en tidligere undtagelse i forsikringsbetingelserne for rejseforsikringen bevirket, at du eller en anden forsikret person på din police har undladt at anmelde et krav til os – eller er du af den opfattelse, at undtagelsen på anden måde har medvirket til, at en forsikret ikke har modtaget en erstatning som berettiget  – opfordrer vi til at kontakte os, så vi kan hjælpe med kravet.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Læs mere

Årsrejseforsikringen dækker f.eks.

 • Sygdom, tilskadekomst og dødsfald
 • Rejseafbrydelse
 • Tilkaldelse af pårørende
 • Erstatningsrejse
 • Forsinket fremmøde og ødelagte rejsedøgn
 • Hjemkaldelse
 • Bagageforsinkelse
 • Ferieboligsikring
 • Sikkerhedsstillelse
 • Ansvar for skade på lejet feriebolig
 • Evakuering
 • Krisehjælp
 • Tandbehandling, fysioterapi eller kiropraktik

Medicinsk forhåndsvurdering

Har du et helbredsmæssigt problem, f.eks. en kronisk sygdom, så læs her, om du har brug for en forhåndsvurdering - for at være sikker på, at du har forsikringsdækning under ferierejsen:

Medicinsk Forhåndsvurdering