Bilforsikring

Bilforsikring

Dit valg af bilforsikring og dens pris afhænger bl.a. af værdien på din bil, og hvor ofte du bruger den. Vi hjælper vi dig med at finde frem til den helt rigtige forsikring.

Hvad koster en bilforsikring?

Hos Himmerland Forsikring tilbyder vi bilforsikring til en pris, du ikke finder mange andre steder. Og er du Totalkunde og elitebilist, har du mulighed for at tegne en ekstra fordelagtig forsikring, Bil Total. Vi hjælper dig med et godt tilbud på en bilforsikring, og vejleder dig om tilvalg som f.eks. førerpladsforsikring, friskadeforsikring osv.
Beregn pris på din bilforsikring

Himmerland Forsikring Tyr

Prisen er under forudsætning af, at du har mindst 8 år som fører eller bruger, har kørt skadefri de seneste 2 år og samler dine forsikringer hos Himmerland Forsikring.

Hvad dækker bilforsikringen?

 • Ansvar
 • Kasko
 • Retshjælp

Din bilforsikring kan udvides med

 • Førerpladsforsikring
 • Friskadeforsikring
 • Bilafsavnsforsikring
 • Udvidet glasforsikring
 • Parkeringsskadeforsikring
 • SOS Dansk Autohjælp abonnement med rabat - læs mere her

Kontakt os, og få et tilbud på en bilforsikring, der passer til dine behov.

Ansvarsforsikring

Hvis du gør skade på andre under kørsel

Bilforsikringen omfatter naturligvis den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen betaler for de skader, du måtte komme til at lave på andre personer og andres ting ved brug af bilen. Skader på passagerer i din bil er også dækket, hvorimod forsikringen ikke dækker skader på din egen bil og føreren af bilen.

Dækker:
 • Skader på andre personer og ting ved brug af bilen
 • Skader på passagerer i bilen
Dækker ikke:
 • Skader på egen bil eller føreren
 • Skader på forsikringstagerens ting i bilen
 • Skader på tilkoblet køretøj som trailer eller campingvogn

Kaskoforsikring

Skader som påføres bilen

Bilforsikringen omfatter naturligvis den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen betaler for de skader, du måtte komme til at lave på andre personer og andres ting ved brug af bilen. Skader på passagerer i din bil er også dækket, hvorimod forsikringen ikke dækker skader på din egen bil og føreren af bilen.

Dækker:
 • Hvis bilen bliver stjålet
 • Hærværk på bilen
 • Skader som påføres bilen - f.eks. ved trafikuheld
 • Skader ved brand, lynnedslag, stenslag i forruden eller kortslutning
 • Redningshjælp i udlandet (via Rødt Kort-ordningen)
 • Retshjælp
 • Reparation som skyldes modpartens beskadigelse af bilen
 • Værdiforringelse af en nyere bil, hvis skaden udgør mindst 20% af bilens nyværdi
Dækker ikke:
 • Skader ved slid, stenslag, rust eller lignende
 • Skader i motor og andre mekaniske dele medmindre
 • Skader påført ved grov uagtsomhed
 • Skader på bil, hvor føreren er påvirket

Retshjælp

Hjælp til private retssager

Bilforsikringens kaskodækning omfatter også en retshjælpsforsikring. Forsikringen dækker sagsomkostninger i forbindelse med private retssager – både sager som rejses imod dig, og sager som anlægges af dig imod andre. Hos os dækker retshjælpsforsikringen udgifter helt op til 225.000 kr.

Dækker:
 • Private retstvister, der vedrører din bil eller personskade opstået ved kørsel med bilen
 • Sagsomkostninger op til 225.000 kr., herunder pålagte omkostninger som følge af retssagen samt rets- og berammelsesafgift
Dækker ikke:
 • Tvister der har forbindelse til dit erhverv
 • Virksomhed kan ikke få dækket omkostninger ved retshjælp

Bonusbil

Ekstra fordele som elitebilist og Totalkunde

Med vores Bonusbilforsikring må du som elitebilist, med minimum 10 års skadefri kørsel, have en skade hvert andet år, uden det medfører en prisstigning på din bilforsikring*. Er du Totalkunde hos os, kan du lave en skade hvert andet år uden at skulle betale selvrisiko. Forsikringen omfatter gratis medforsikring af trækkrog. *Selskabet kan dog i forbindelse med en skade fortsat gøre brug af sin ret til at ændre i forsikringsvilkårene, herunder prisen, indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden.

Bil Total

Ingen prisreguleringer ved skader*

Hvis du tegner flere forsikringer hos os og bliver Totalkunde, er elitebilist og har kørt skadefri de seneste 2 år, har du mulighed for at tegne en ekstra fordelagtig bilforsikring, hvor prisen på din forsikring ikke automatisk stiger ved skader. Forsikringen omfatter gratis medforsikring af trækkrog. *Selskabet kan dog i forbindelse med en skade fortsat gøre brug af sin ret til at ændre i forsikringsvilkårene, herunder prisen, indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden.

Førerpladsforsikring

Sikrer føreren ved solo-ulykker

Sikrer føreren erstatning ved en solo-ulykke, både for behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte, mens føreren er sygemeldt. Desuden ydes der erstatning for varigt mén og tab af erhvervsevne ved personskade. I tilfælde af dødsfald dækker forsikringen forsørgertabserstatning og udgifter til begravelse.

Dækker:
 • Behandlingsudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste under sygemelding
 • Svie og smerter
 • Erstatning ved varigt mén
 • Tab af arbejdsevne ved personskade
 • Forsørgertabserstatning og udgifter til begravelse ved dødsfald

Friskadeforsikring

Ingen selvrisiko ved skader på bilen

Med en friskadeforsikring stiger prisen på din forsikring ikke, og du slipper for at betale selvrisiko ved mange typer af skader.

Dækker:
 • Skader som følge af brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, nedstyrtende genstande
 • Tyveri, røveri og hærværk
 • Skader på værksted
 • Skader efter bilen er overdraget til ny ejer
 • Skader hvor skadevolderens erstatningspligt bortfalder eller ikke kan betale
 • Udskiftning af spejl- og lygteglas, siderude, bagrude og kabineadskillelse
 • Udskiftning af beskadiget forrude, glas-, sol- og panoramaglastag, hvis skaden ikke kan repareres – her gælder en selvrisiko
 • Påkørsel af dyr
 • Skader efter mår, mus og rotter i bilens motorrum, ledningsnet eller interiør

Bilafsavnsforsikring

Når du skal undvære bilen

Vi tilbyder også afsavnsforsikring, så du får kontant erstatning til leje af anden bil eller som kompensation, hvis du må undvære din bil ved reparation af kaskoskader, tyveri eller totalskade. Ved kaskoskader over 10.000 kr. får du udbetalt 500 kr. pr. dag i maks. 5 dage. Ved tyveri får du udbetalt 500 kr. pr. dag i maks. 28 dage, og ved totalskade får du 5.000 kr.

Glasforsikring

Udvidet glasdækning til kaskoforsikring

Med en glasforsikring får du dækket udskiftning af bilens glas, uden det påvirker dit præmietrin – og i mange tilfælde undgår du også at skulle betale selvrisiko.

Dækker:
 • Udskiftning af beskadiget spejl- eller lygteglas, siderude, bagrude og kabineadskillelse – uden selvrisiko
 • Udskiftning af beskadiget forrude, glas-, sol- og panoramaglastag, hvis skaden ikke kan repareres – her gælder en selvrisiko
Dækker ikke:
 • Skader på displays og touch screens

Parkeringsskadeforsikring

Forsikring mod bilka-buler

Hvis du udvider din bilforsikring med en parkeringsskadeforsikring, undgår du at betale selvrisiko, hvis din bil får en skade, mens den holder parkeret, og den anden billist ikke giver sig til kende. Det kan f.eks. være, hvis din bil bliver påkørt af en indkøbsvogn eller ramt af en bildør på parkeringspladsen – og får en såkaldt bilka-bule.

Dækker:
 • Skader opstået ved påkørsel fra et andet køretøj, indkøbsvogn eller ved slag fra bildør, når bilen holder lovligt parkeret
Dækker ikke:
 • Skader forvoldt af en kendt skadevolder
 • Skader efter hærværk
 • Skader, der i forvejen er dækket af glas- eller friskadeforsikringen uden selvrisiko

Autohjælp

Når bilen ikke vil køre

SOS Dansk Autohjælp yder hurtig og professionel autohjælp overalt i Europa. Går bilen i stå, eller sker der en ulykke, er SOS Dansk Autohjælp klar til at tage imod opkald 24 timer i døgnet. Efterspændt trailer eller campingvogn er også dækket, uanset om den er ejet, lejet eller lånt. Som kunde hos Himmerland Forsikring får du rabat på dit abonnement hos SOS Dansk Autohjælp, så er du godt hjulpet, hvis uheldet er ude.

Forsikringspræmie

Hvad afgør prisen på bilforsikringen?

Prisen på bilforsikringen afhænger af bilens fabrikat, alder, nyværdi, vægt, antal hk, motorstørrelse og hvor mange km, du kører om året. Prisen afhænger også af, hvilken forsikringstype, dækning og selvrisiko, du vælger, hvor mange skadefri år du har kørt, din alder og hvor du bor. Vælger du en bonusbilforsikring med bonusregulering, falder prisen år for år, hvis du kører skadefri. Prisen falder, indtil du når laveste præmietrin. Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din bilforsikring. Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader. Tegner du en Bil Total forsikring, så stiger prisen ikke automatisk, hvis du har skader. Er du Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din bilforsikring. Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader. Selskabet kan dog i forbindelse med en skade fortsat gøre brug af sin ret til at ændre i forsikringsvilkårene, herunder prisen, indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden. Ring til os på tlf. 96 98 18 00, så finder vi en god forsikringsløsning til dig.