Årets generalforsamling 

Himmerland Forsikring gs. afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 28. april 2021 kl. 16.00.

Mødet afholdes virtuelt.

Medlemmer har ret til at deltage på generalforsamlingen og tage ordet dér. Skriftlig tilmelding om virtuel deltagelse skal være selskabet i hænde sendes den 23. april 2021 kl. 15.00

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling