Årets generalforsamling 

Himmerland Forsikring gs. afholdt generalforsamling onsdag den 28. april 2021.
Læs formandens beretning her.

Valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen
Helle Aagaard Simonsen og Bjarne Møller Bertelsen blev begge genvalgt til bestyrelsen.