Årets generalforsamling 

Himmerland Forsikring gs. afholdt generalforsamling onsdag den 24. juni 2020.
Læs formandens beretning her.

Valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen
Erling Hedemand Sørensen og Niels Quist-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, mens Kirsten Haarbo blev nyvalgt til bestyrelsen.