Har det sneet? Som boligejer har du pligt til at rydde sne

05. december 2023 00.00

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgenen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Hvis du falder pga. manglende snerydning

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

For at du kan rejse erstatningskrav, skal du kunne bevise uheldet, og at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne. Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat.

Kilde: Borger.dk

Hjælp din nabo

Pligten til at rydde sne gælder altid. Også selv om du eksempelvis tager på ferie. Hvis du ikke selv har mulighed for at tage snerydningstjansen, må du aftale snerydning med en nabo eller andre. Ansvaret ligger dog altid hos den enkelte husejer.

Er naboen taget på ferie uden at arrangere snerydning, gør du din nabo en stor tjeneste ved at rydde fortovet. Et snedækket fortov giver ikke bare en stor risiko for folk, der falder. Men det er også et klart signal til indbrudstyve om, at husets ejere ikke er hjemme.

Se vejrvarsler på DMI