Hvad er stormflod - hvad skal du gøre?

20. december 2023 00.00

En stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstreme vandstande i havet. Stormflod finder oftest sted i lavtliggende landområder og ved fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det kan komme ud igen. I Danmark forekommer stormflod hyppigst i perioden fra oktober til april.

Skader efter en stormflod er ikke dækket af din forsikring, men du har mulighed for at søge om erstatning via Naturskaderådet.

Sådan forebygger du stormflodsskader 

Hvis der er varslet stormflod i nærheden af dit hjem, er der forskellige ting, du kan gøre for at afhjælpe eventuelle skader:

  • Fjern dine indbogenstande fra gulve og terræn – især i kælderen.
  • Luk døre, vinduer, spjæld og andre åbninger. Hav sandsække klar, så du kan blokere disse, hvis det bliver nødvendigt.
  • Sørg for, at alle udendørs afløb, tagnedløb, brønde og lignende er renset.
  • Dæk ventilationshuller i ydervægge samt andre udsatte åbninger med krydsfinérplader eller presenninger.
  • Hold dig orienteret, og følg myndighedernes udmeldinger.

Du kan læse mere om, hvordan du kan afhjælpe stormflodsskader på Naturskaderådets hjemmeside.


Dækker forsikringen ved stormflod?

Oversvømmelse som følge af stormflod kan give store skader på din bolig og dine ejendele.

Din forsikring dækker dog ikke skader efter stormflod – men du har mulighed for at søge om erstatning via Naturskaderådet.

Er din skade omfattet af Naturskaderådets erstatningsordning, vil rimelige og nødvendige udgifter til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader, indgå i din erstatning.

Læs mere om Stormflodsordningen hos Forsikringsoplysningen.

 

Hvis du er ramt af stormflod, skal du gøre følgende:

  1. Anmeld skaden elektronisk via Naturskaderådet.
  2. Når du har anmeldt skaden, får vi automatisk besked fra Stormrådet. Det er Stormrådet, der skal erklære, om der har været stormflod i dit område. 
  3. Du vil blive kontaktet af en taksator, som skal opgøre skaden for Stormrådet.

Selvom du har været udsat for stormflodsskade, er det ikke sikkert, du kan få erstatning. Erstatningen kan f.eks. nedsættes eller helt bortfalde, hvis du har undladt at begrænse skaden. 

Det er derfor vigtigt, at du kan dokumentere dit krav via fotos, videoer eller lignende.