Massiv regn på vej

03. januar 2023 00.00
Sådan forbereder du dig bedst muligt

De næste dage kan der falde store mængder nedbør på kort tid. Det sker efter en længere periode med megen regn og kan derfor give mange vandskader. Gå dit hus igennem, så det er sikret bedst muligt, råder Forsikringsoplysningen.

Med nogle få tiltag kan man forebygge rigtig mange vandskader.

- Det handler i høj grad om at bruge sin sunde fornuft. Gå en tur rundt om huset, og tjek, om der er sårbare steder – fx tagvinduer, tagrender og afløbsriste. Men tænk også på, hvor indtrængende vand kan komme ind andre steder og give skader inde i huset – fx via kælderskakte og afløb, siger forsikringsekspert Anne Garde Slothuus fra Forsikringsoplysningen i F&P.

Her er Forsikringsoplysningens gode råd før, under og efter massiv nedbør og skybrud:

Her og nu – når der er varslet massiv nedbør

 • Luk døre og vinduer
 • Gå din kælder igennem, og fjern dine ting fra gulvet
 • Tjek, at udendørs afløbsriste ikke er stoppet af fx blade eller skidt
 • Tjek også, at tagrender er rensede, og tagnedløb ikke er stoppet
 • Grav evt. render omkring huset, så du kan lede vandet uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset
 • Sørg for, at en evt. regnvandstønde kan klare vandmængderne
 • Luk toilettet ved at stoppe nogle klude i en plasticpose ned i kummen og læg en tung sandsæk eller noget andet tungt ovenpå for at forhindre opstigende kloakvand
 • Tildæk afløb i kælder med plast og læg en plade og en sandsæk eller noget andet tungt ovenpå
 • Er du ikke hjemme, så lav en aftale med en nabo om at kigge efter dit hus/fritidshus.

Under massiv regn og skybrud

 • Bliv i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind
 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der trænger ind
 • Bær handsker og vandtæt tøj og fodtøj, da kloakvand er sundhedsskadeligt
 • Vær klar til at redde/flytte dit indbo til et tørt sted.

Når regnen er hørt op

 • Gør, hvad du kan for, at skaden ikke bliver større, end den allerede er
 • Tag billeder eller video af det, der er ødelagt
 • Smid ikke noget væk, før du har aftalt det med dit forsikringsselskab, eller din skade er afsluttet
 • Flyt indbogenstande væk, der står i vand
 • Få vandet væk, og få sat udtørring i gang. Brug evt. en affugter
 • Anmeld straks eventuelle skybrudsskader til dit forsikringsselskab, hvis det har regnet så meget, at der er tale om "voldsomt skybrud"
 • Du skal anmelde skader på huset til din husforsikring, og skader på indbo til din indboforsikring
 • Blotlæg evt. lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse bliver tørret ud hurtigt, risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med dit forsikringsselskab, at det er ok, før du går i gang
 • Varm de vandskadede rum op, og luft hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt.