Når båden skal i vandet igen

17. april 2024 00.00
Gode råd

Ved søsætning

Vær selv tilstede, når båden skal i vandet. Så kan du holde øje med, at arbejdet foregår forsvarligt. Du vil samtidig have mulighed for at tjekke, at kranføreren har sat remmene forsvarligt om båden.

Forårsklargøring

Du bør efterse alle bådens installationer såsom, søventiler, motorinstallation, rigsystem og reparere eller udskifte dele, hvor det er nødvendigt. Alt for ofte modtager forsikringsselskaberne anmeldelser om skader, som skyldes dårlig vedligeholdelse, der i værste fald ikke er dækket af forsikringen. Desværre er holdningen nogle steder, at en båd ikke kræver så meget eftersyn og vedligeholdelse som en bil. Men en båd kræver ofte ligeså meget vedligeholdelse som en bil, og det kan blive dyrt at springe forårsklargøringen over.

Mast

Du bør være yderst opmærksom på, hvordan kranen betjenes, og om kranens udstyr er forsvarligt. Alt efter størrelsen af båden, bør der være fra 2 til 6 personer om at montere en mast.

Husk altid:

  • Tjek om kranens kranarm er i orden, og efterse wiresystemet for en evt. kinke eller lignende
  • Tjek om masten løftes de korrekte steder, så masten ikke glider eller tabes og laver skade på båd, mast eller i værste fald, på andre personer eller deres ting
  • Fjern først kranens udstyr, når mast er monteret
  • At montere låsering til splitterne

Indbo

Indbo, som medbringes hjemmefra, er kun dækket af indboforsikringen, mens du opholder dig i eller overnatter i båden.

Det vil sige, at hvis du under forårsklargøringen af båden lader tøj, radio, værktøj og andre indbogenstande blive i båden, fordi du kommer igen i morgen, så vil dette ikke være dækket, hvis det f.eks. bliver stjålet i løbet af natten.